Data Definition Language

Een 'data definition language' is een computertaal (syntax) voor het beschrijven van datastructuren, in het bijzonder database schema's. Voorbeelden zijn DDLSQL en XML Schema.

TRACKS is a collaboration between these partners: