Bestanddeel

Een bestandsdeel (bv. dossier of onderwerpsmap) is de eenheid van ordening en beschrijving bij uitstek. Bestaat uit één of meer archiefdocumenten die op grond van hun gelijkheid qua vorm, inhoud, doel enz. zijn samengevoegd tot een geheel. Archieven worden meestal niet beschreven tot op het niveau van het individuele stuk (tenzij een bestanddeel slechts uit één stuk bestaat). (Bron: Archiefbank Vlaanderen)

TRACKS is a collaboration between these partners: