Azijnsyndroom

Azijnsyndroom is een ontbindingsproces dat zowel voorkomt bij films, magneetbanden en fotomateriaal met een acetaatdrager. Het verval is autokatalytisch. De ontbinding begint traag omdat het zuur dat de ontbinding veroorzaakt dan nog maar in beperkte mate aanwezig is in de onderlaag, maar de snelheid ervan neemt in sterke mate toe naarmate de chemische reactie vordert. Het autokatalytisch punt is het punt waarop de reactie niet langer traag verloopt, maar exponentieel begint te versnellen. De onderlaag van de acetaatfilm of magneetband verzuurt, waardoor er zich een azijnachtige geur verspreidt en het materiaal broos wordt en krimpt. Een schommelende hoge relatieve vochtigheid en hoge temperatuur in de bewaaromgeving bespoedigen dit proces. Wanneer een de azijnachtige geur wordt waargenomen, is de film of magneetband al in verre staat van ontbinding. Het ontbindingsproces start immers veel eerder, maar is in de beginstadia enkel waarneembaar met behulp van bv. A-D strips. Het azijnsyndroom kan tot op heden niet ongedaan worden gemaakt. Het kan enkel worden vertraagd door het materiaal in aangepaste omstandigheden te bewaren.

TRACKS is a collaboration between these partners: