Authenticiteit

Een eigenschap van een archiefdocument dat inhoudt dat het document is wat het beweert te zijn, dat het opgemaakt of ontvangen is door de persoon of organisatie die beweert het document opgemaakt of ontvangen te hebben op het tijdstip dat is aangegeven op het document. (bron: Remano)

TRACKS is a collaboration between these partners: