Algoritme


Een algoritme is een eindige opvolging van (wiskundige) instructies. Het zijn een aantal stappen die beschrijven hoe uit een bepaalde begintoestand een bepaalde eindtoestand kan berekend worden. Compressietechnieken gebruiken een algoritme om de hoeveelheid data van een bestand te beperken.

TRACKS is a collaboration between these partners: