Wat is archief- en collectiezorg?

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is een uitdaging voor velen, niet in het minst omdat het als verplichting is ingeschreven in het Kunstendecreet. Maar ook wie niet gesubsidieerd wordt - professionelen of amateurs - stellen zich vragen als: hoe bewaar je alles en wat moet je bewaren? Waar begin je eerst? En vooral: waarom zou ik zorg dragen voor m'n archief en collectie(s)?

TRACKS is opgebouwd als een koffer met de nodige instrumenten voor kunstenaars en kunstenorganisaties om zorg te dragen voor hun eigen archief en/of collectie(s).

De richtlijnen vertellen je wat zorg dragen concreet inhoudt >

Wat zijn archieven en collecties?

Je archief en collectie wordt gevormd door alles dat tot stand kwam tijdens je werking als kunstenaar of kunstenorganisatie. De precieze inhoud kan heel gevarieerd zijn: van documenten en werken van administratieve of artistieke aard, tot allerhande objecten en verzamelingen, zowel fysiek als in digitale vorm.

Zoek je specifieke informatie, neem dan een kijkje bij de tools

Wie is de kunstensector?

TRACKS richt zich tot de hele kunstensector: beeldende en mediakunsten, podiumkunsten, muziek, vormgeving, architectuur en letteren. Onder kunstensector verstaan we zowel de amateur- als professionele kunstenaars en verenigingen, ongeacht de grootte of organisatievorm.

Voor hulp en ondersteuning kan je terecht bij de volgende organisaties

Waarom zorg dragen voor je archief en collectie(s)?

In de kunstensector zijn geen twee archieven of collecties identiek. Ze weerspiegelen immers de eigenheid en identiteit van de kunstenaar of organisatie die hen heeft gevormd. Ze brengen zijn unieke kennis en ervaringen samen en vormen de neerslag van diens geschiedenis. Archieven en collecties zijn op hun beurt dan ook zelf een informatie- en inspiratiebron voor nieuwe creaties, hernemingen of promotie.

Vind inspiratie waarom andere kunstenaars en organisaties gestart zijn met hun archief- en collectiezorg

Hoe draag ik zorg voor mijn archief en collectie(s)?

Basiszorg voor archieven en collecties hoeft niet duur of tijdrovend te zijn. Beperkte inspanningen en kleine investeringen volstaan om tegemoet te komen aan een reeks minimumvereisten. Bij het opstellen van de richtlijnen en tools van TRACKS is er naar gestreefd om ze voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken.

Bij de praktijkvoorbeelden lees je hoe anderen zorg dragen voor hun archief en collectie(s)